Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Mavemat Verhuur B.V. (hierna te noemen Mavemat).
Mavemat bevindt zich op de Sikkel 5, in Heinenoord. Mavemat Verhuur B.V. staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 24309271.
In deze verklaring legt Mavemat uit welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden. Ook legt Mavemat uit welke rechten je kunt uitoefenen. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Wat is het algemene privacybeleid van Mavemat?

 • Mavemat respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.
 • Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met de diensten van Mavemat te maken hebben.


Welke persoonsgegevens verwerkt Mavemat?

Mavemat verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten of omdat je contact met Mavemat hebt opgenomen, bijvoorbeeld via het contactformulier of via e-mail. Mavemat verwerkt alleen persoonsgegevens die door jou worden verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 • Voorletters en achternaam;
 • Adresgegevens (straat, postcode, plaats);
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN-nummer


Voor welke doeleinden verwerkt Mavemat gegevens en op welke grondslagen?

Mavemat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Analyseren statistieken van onze website ten einde deze te kunnen optimaliseren;    
 • Om in contact te blijven omtrent onze dienstverlening;
 • Om onze producten en diensten te kunnen leveren;
 • Om facturen over onze diensten te kunnen versturen;
 • Om je betalingen te kunnen verwerken.

Mavemat verwerkt deze gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van jou gekregen om ze te verwerken; of,
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens.

In sommige gevallen heb jij je persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was. Dit kan ter voorbereiding op een overeenkomst zijn.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan debiteurenbeheer en bijbehorende wettelijke verplichtingen richting bijv. de Belastingdienst.


Hoe lang bewaart Mavemat deze gegevens?

Mavemat bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? Voor de meest voorkomende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Soort gegeven Bewaartermijn en reden
Persoonsgegevens Contactgegevens worden max. 1 jaar nadat het contact-moment heeft plaatsgevonden, bewaard (tenzij je klant bent geworden, dan slaat Mavemat elk contact op in een klantdossier)
Webformulieren Contactgegevens of bestelgegevens t.b.v. een rolsteiger welke op de website van Mavemat worden ingevuld, worden uitsluitend naar Mavemat gemaild en niet opgeslagen in een database. Het email contact wordt wederom max. 1 jaar bewaard of opgeslagen in een klantdossier
Klantdossiers Blijven behouden tot max. 1 jaar na het beëindigen van de relatie/samenwerking
Facturen en betalingen Conform de wettelijke verplichtingen (7 jaar)

 

Deelt Mavemat jouw gegevens?

Mavemat deelt jouw persoonsgegevens alleen indien nodig:

 • voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. als een extern transport bedrijf onze spullen komt afleveren);
 • en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
  • (jouw betalingen komen terecht bij het administratiekantoor die Mavemat’s financiële administratie verwerkt)

Mavemat sluit met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht een verwerkersovereenkomst.


Hoe beveiligt Mavemat jouw gegevens?

Mavemat beveiligt jouw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • de website van Mavemat is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee worden jouw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • De website van Mavemat maakt gebruik van de meest recente software;


Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mavemat. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een dergelijk verzoek of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Mavemat neemt dan z.s.m. contact met je op.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk aan Mavemat te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Mavemat wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Wat als het privacybeleid van Mavemat wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Mavemat behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bezoekers wordt aangeraden om deze verklaring regelmatig te bestuderen.

versie: 15 april 2022

Sikkel 5
3274 KK Heinenoord
0186 - 60 09 77